Lửa bừng từ đáy tim anh
Làm cơn khao khát chuyển mình trong tim
Nghe như nỗi chết đến tìm
Anh nhìn thế giới ảo huyền vây quanh
Anh đang ôm giấc mơ lành

Em là tim đã cho anh linh hồn
Em là tia nắng muôn phương
Em là tất cả linh hồn của anh
Ôm em
Ở mãi bên tình

Anh cho em hết cả linh hồn này
Tình yêu cao vút trời mây
Hồn anh đã ở trong tay em rồi
Thật lòng anh đó em ơi.
Khép đi dĩ vãng để khơi lòng thành

Tim em hãy mở cùng anh
Giữ cho nến cháy lửa xanh hương tình
Thân em tan chảy vào anh
Cho anh sống với mộng lành bên em