Em là giáo viên, anh theo học
Anh yêu em, yêu dấu anh ơi
Có khi lại thấy mình ngu ngốc
Ô, người phụ nữ của anh ơi
Đâu phải trò đùa anh chơi em
Em yêu, anh biết, định luật vàng

Làm những gì mà em mong kiếm
Em là phụ nữ hồn anh mang
Ô hãy đến đây, đến anh thương

Đời anh vốn dĩ
Rất cô đơn
Anh chẳng bao giờ làm tan vỡ
Cảm giác trong tình nghĩa yêu thương
Cảm giác trong anh đang cuồng quay
Em là người nữ của tim này

Đôi khi ta thắng, đôi khi bại
Anh yêu em yêu dấu này đây
Luôn chọn, đôi khi ta phạm tội
Em là phụ nữ của lòng anh
Luôn thứ tha cho điều anh nói
Em yêu, anh biết cả chân thành
Đôi ta cùng nhau đến dỗ dành


12.4.23