Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/06/2020 22:06

Giữa vườn sừng sững tượng Bôn-be,
Mặt mũi trông ra cũng chán phè.
Bình đẳng tự do phường xỏ lá,
Nhân quần bác ái lối ba que.
Nhai xương hút máu khôn đường dậy,
Cướp của giết người hết lối che.
Cái giống thực dân nay hẳn hết,
Tránh sao cho khỏi búa ông ghè.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990