10/05/2021 14:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phá tượng Bôn-be

Tác giả: Thiên Thê - Nguyễn Đăng Đệ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/06/2020 22:06

 

Giữa vườn sừng sững tượng Bôn-be,
Mặt mũi trông ra cũng chán phè.
Bình đẳng tự do phường xỏ lá,
Nhân quần bác ái lối ba que.
Nhai xương hút máu khôn đường dậy,
Cướp của giết người hết lối che.
Cái giống thực dân nay hẳn hết,
Tránh sao cho khỏi búa ông ghè.
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiên Thê » Phá tượng Bôn-be