Hoá công khéo tạc cảnh xinh xinh,
Tam Đảo non cao lắm vẻ tình.
Nước lẩn màu mây vàng lộn biếc,
Đá chen sắc cỏ trắng pha xanh.
Tượng đồng lăn lóc, chùa rêu phủ,
Suối bạc lững lờ bóng nguyệt chênh.
Càng ngắm nước non càng súc cảnh,
Khôn đem thần bút vẽ nên tranh.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990