Hoa ở Quảng Trị
Trên hố bom xã Triệu Hoà
Có một cây mai
Hoa vàng rực
Dưới hố bom
Hoa rau muống tím nhạt
Lan xa... lan xa...
Trên hố bom, dưới hố bom
Cuộc sống vẫn đầy hoa

Đôi mắt
Kẻ thù đi rồi
Để lại trong em đôi mắt
Nhìn anh như những dấu hỏi của tâm hồn
Những dấu hỏi không to dần
Mà nhòa đi thành dòng nước mắt
Chảy ướt áo vai anh
Niềm tin yêu đem cho đôi mắt một màu xanh

Đất Quảng Trị!
Đất Quảng Trị chứa đầy mảnh đạn
Cát trắng hoen mảnh rỉ vàng khè
Ta đo được giá ngày chiến thắng
Qua hố bom chằng chịt  miền quê.


1974