過廣治省

兩關南過入南中,
入到明良自不同。
山海只疑齊近利,
屨裳還想魏餘風。
孤城坐鎮千林勢,
沙渚平連一水空。
傳道六龍近巡幸,
美川宮外又新宮。

 

Quá Quảng Trị tỉnh

Lưỡng quan nam quá nhập nam trung,
Nhập đáo Minh Lương tự bất đồng.
Sơn hải chỉ nghi Tề cận lợi,
Lũ thường hoàn tưởng Nguỵ dư phong.
Cô thành toạ trấn thiên lâm thế,
Sa chử binh liên nhất thuỷ không.
Truyền đạo lục long cận tuần hạnh,
Mỹ Xuyên cung ngoại hựu tân cung!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Sinh

Vào nam, hai cửa ải vừa qua,
Vào đến Minh Lương thấy lạ ra.
Nhặt nhạnh lợi Tề non bể sẵn,
Sẻn so tục Ngụy dép xiêm xưa.
Khu rừng bát ngát tòa thành chắn,
Bãi cát mênh mang mặt biển xa.
Nghe nói sáu rồng vừa ngự tới,
Cung vua sẵn đó lại cung vua!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Qua hai cửa ải tới nam ngay
Trời đất Minh Lương cảnh khác thay
Xiêm áo cứ ngờ đây tục Ngụỵ
Non sông mãi tưởng đó quê Tề
Cô thành trấn giữ rừng cây tựa
Bãi cát mênh mông sóng nước che
Nghe nói Mỹ Xuyên vua mới ngự
Lại hành cung nữa đón chờ xe

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Qua hai cửa ải tới nam trung,
Vào đến Minh Lương cảnh khác ghê.
Xiêm áo cứ ngờ đây tục Nguỵ,
Biển non mãi tưởng đó quê Tề.
Cô thành thế giữ muôn rừng trấn,
Bãi cát mênh mông sóng nước che.
Nghe nói sáu rồng vua mới ngự,
Mỹ Xuyên cung ngoại đón chờ xe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời