Qua rất nhiều tháng năm
hết sáng bình yên lại chiều binh lửa
lòng ta chốt giữ hai đầu
cái tên làng ở giữa

Ùa vào sâu niềm tưởng nhớ
cái ta chưa để ý một lần
cái không có tên trên bản đồ chiến sự
ai hơi đâu mà chép thêm vào lịch sử
lối rẽ vào làng in dấu chân
mà chiều qua trong một thoáng phân vân
đã chợt về nâng đỡ

Mẹ chẳng cố tình bắt ta lưu giữ
em không hề khuyên
không bát về dâng hương ngày giỗ kỵ
một tên làng Quảng Trị
suốt đời đâu dám quên

Ở với ta lúc vui lúc buồn
lúc suôn sẻ lúc cay đắng
không đòi trả ơn mà nghĩa nặng
không ràng buộc mà thân gần
không giao đãi ngọt ngào mà lặng thấu
làm vốn nuôi con làm quà tặng cháu
cái tên làng Quảng Trị ấy thôi
cái tên làng Quảng Trị đứng loi thoi
dọc bấy nhiêu trận mạc
trắng phau doi cát bồi.


1984

Nguồn: Phạm Ngọc Cảnh, Trăng sau rằm, NXB Tác phẩm mới, 1986