Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 18/01/2010 02:04

再入道場紀事應制

南方歸去再生天,
內殿今年異昔年。
見闢乾坤新定位,
看題日月更高懸。
行隨香輦登仙路,
坐近爐煙講法筵。
自喜恩深陪侍從,
兩朝長在聖人前。

 

Tái nhập Đạo Trường kỷ sự ứng chế

Nam phương quy khứ tái sinh thiên,
Nội điện kim niên dị tích niên.
Kiến tịch càn khôn tân định vị,
Khán đề nhật nguyệt cánh cao huyền.
Hành tuỳ hương liễn đăng tiên lộ,
Toạ cận lô yên giảng pháp diên.
Tự hỉ ân thâm bồi thị tòng,
Lưỡng triều trường tại thánh nhân tiền.


Thẩm Thuyên Kỳ thuộc phái Võ Hậu, khi thất thế bị đầy đi nơi xa tới phương Nam (phương nam đây là Hoan Châu của Việt Nam), nay tới thời Trung Tông được tha về kinh. Hoàn cảnh sáng tác và nội dung bài thơ liên quan đến sự kiện này trong đời ông. Câu cuối “lưỡng triều” ý nói đến hai triều của Võ Hậu và triều của Trung Tông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Phương nam về lại chuyển thân đời
Nội điện năm nay khác trước rồi
Bày mở càn khôn ngôi mới định
Cao treo nhật nguyệt nét xa khơi
Bước theo xe ngự đường tiên rảo
Ngồi nép lò hương phép Phật ngời
Mừng rộn ân sâu hầu ngự giá
Hai triều vua thánh rạng lâu dài


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ nam về là ngày sống lại
Điện và cung khác cái năm xưa
Ngôi vị mới, càn khôn đưa
Hai vầng nhật nguyệt như vừa cao hơn
Lên đường tiên xe thơm theo cận
Chiếu giảng kinh ngồi cạnh lò hương
Đội ân lòng tự vui mừng
Hai triều mãi mãi trường tồn thánh nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phương nam về lại tái sinh,
Năm nay nội điện tình hình khác xưa.
Càn khôn ngôi mở mới vừa,
Hai vầng nhật nguyệt treo nơi cao vời.
Đường tiên xe ngự rảo chơi,
Lò hương chiếu giảng kinh ngồi nép sau.
Vui mừng lòng tự ân sâu,
Hai triều vua thánh dài lâu rạng ngời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời