02/07/2022 02:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái nhập Đạo Trường kỷ sự ứng chế
再入道場紀事應制

Tác giả: Thẩm Thuyên Kỳ - 沈佺期

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 18/01/2010 02:04

 

Nguyên tác

南方歸去再生天,
內殿今年異昔年。
見闢乾坤新定位,
看題日月更高懸。
行隨香輦登仙路,
坐近爐煙講法筵。
自喜恩深陪侍從,
兩朝長在聖人前。

Phiên âm

Nam phương quy khứ tái sinh thiên,
Nội điện kim niên dị tích niên.
Kiến tịch càn khôn tân định vị,
Khán đề nhật nguyệt cánh cao huyền.
Hành tuỳ hương liễn đăng tiên lộ,
Toạ cận lô yên giảng pháp diên.
Tự hỉ ân thâm bồi thị tòng,
Lưỡng triều trường tại thánh nhân tiền.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Phương nam về lại chuyển thân đời
Nội điện năm nay khác trước rồi
Bày mở càn khôn ngôi mới định
Cao treo nhật nguyệt nét xa khơi
Bước theo xe ngự đường tiên rảo
Ngồi nép lò hương phép Phật ngời
Mừng rộn ân sâu hầu ngự giá
Hai triều vua thánh rạng lâu dài
Thẩm Thuyên Kỳ thuộc phái Võ Hậu, khi thất thế bị đầy đi nơi xa tới phương Nam (phương nam đây là Hoan Châu của Việt Nam), nay tới thời Trung Tông được tha về kinh. Hoàn cảnh sáng tác và nội dung bài thơ liên quan đến sự kiện này trong đời ông. Câu cuối “lưỡng triều” ý nói đến hai triều của Võ Hậu và triều của Trung Tông.
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thuyên Kỳ » Tái nhập Đạo Trường kỷ sự ứng chế