em yêu làn gió
hay đùa tóc em
thì thào trong lá
như lời ru êm


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013