Ngày xuân trăm thức thảy đua tươi,
Thượng uyển xưng vương chỉ một ngươi.
Nam quốc ngày nay khoe sắc thắm,
Tiếng thơm lừng lẫy nước non người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)