Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Phương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hổ Môn vọng hải kỳ 2 (Thích Đại Sán): Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Ron reng giáp sắt tiếng xa đưa,
Ngọc phá châu chìm cảnh xác xơ.
Gió cuốn lưng trời non đổ sụp,
Sóng xao mặt biển trống vang khua.
Dấu xưa thành khuyết chìm mây khói,
Chợ quỷ lâu đài bóng ảo mơ.
Kìa biển Linh Đinh, non Lỗ Mạn,
Bảy châu ngoài cõi biết đâu thưa.


Nguồn: Hải ngoại kỷ sự, Thích Đại Sán, NXB Đại học Sư phạm, 2016
Ảnh đại diện

Hổ Môn vọng hải kỳ 1 (Thích Đại Sán): Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Bạch Mã cờ thiêng giãi bóng tà,
Rắn rồng lớp lớp ruổi phong ba.
Không cần gương nguyệt thâu đêm sáng,
Khá cưỡi bè tiên khắp xứ qua.
Trời thấy có sao chia phận dã,
Đất nhìn không chỗ biết Trung Hoa.
Lâu thuyền chuyện cũ dường trong mộng,
Than tiếc nghìn xưa sứ Hán gia


Nguồn: Hải ngoại kỷ sự, Thích Đại Sán, NXB Đại học Sư phạm, 2016
Ảnh đại diện

Nam Hải từ vịnh kỳ 2 (Thích Đại Sán): Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Cao thấp gò liền núi,
Đông nam sóng biển reo.
Thẳng dòng giăng lưới cá,
Quanh lối vắng chân tiều.
Mai nở ven bìa xóm,
Sương sa phủ ván kiều.
Tranh Vương Duy giống hệt,
Ghi nét vẽ vời theo.


Nguồn: Hải ngoại kỷ sự, Thích Đại Sán, NXB Đại học Sư phạm, 2016
Ảnh đại diện

Nam Hải từ vịnh kỳ 1 (Thích Đại Sán): Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Xa tít Phiên Ngung quận,
Đền thần ngoảnh lại trông.
Trời xanh liền nước biếc,
Ao lục khuất tường hồng.
Cõi Võ trong mờ mịt,
Bia Hàn tạc đức công.
Trương buồm nay vượt biển,
Nhất lộ cầu hanh thông


Nguồn: Hải ngoại kỷ sự, Thích Đại Sán, NXB Đại học Sư phạm, 2016
Ảnh đại diện

Phỏng “Thanh bình điệu” kỳ 3 (Thích Đại Sán): Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Ngày xuân trăm thức thảy đua tươi,
Thượng uyển xưng vương chỉ một ngươi.
Nam quốc ngày nay khoe sắc thắm,
Tiếng thơm lừng lẫy nước non người.


Nguồn: Hải ngoại kỷ sự, Thích Đại Sán, NXB Đại học Sư phạm, 2016
Ảnh đại diện

Phỏng “Thanh bình điệu” kỳ 2 (Thích Đại Sán): Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Mây mưa che khuất bóng trăng rằm,
Tựa gối nhìn hoa, lắng sóng gầm.
Bể thẳm muôn trùng ai dễ vượt,
Một cành bầu bạn bước xa xăm.


Nguồn: Hải ngoại kỷ sự, Thích Đại Sán, NXB Đại học Sư phạm, 2016
Ảnh đại diện

Phỏng “Thanh bình điệu” kỳ 1 (Thích Đại Sán): Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Trỗi khúc xuân ca hứng chửa tàn,
Hương trời lạnh lẽo luống riêng than.
Nhìn hoa, nhân thế nhường trong mộng,
Ai kẻ đêm trường thức hỏi han?


Nguồn: Hải ngoại kỷ sự, Thích Đại Sán, NXB Đại học Sư phạm, 2016

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]