08/12/2022 10:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng “Thanh bình điệu” kỳ 3
仿清平調其三

Tác giả: Thích Đại Sán - 釋大汕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 10/04/2019 08:46

 

Nguyên tác

暖入園林百草香,
眾中偏汝獨稱王。
繁華春色來南國,
還欲芳名海外楊。

Phiên âm

Noãn nhập viên lâm bách thảo hương,
Chúng trung thiên nhữ độc xưng vương.
Phồn hoa xuân sắc lai Nam quốc,
Hoàn dục phương danh hải ngoại dương.

Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Ngày xuân trăm thức thảy đua tươi,
Thượng uyển xưng vương chỉ một ngươi.
Nam quốc ngày nay khoe sắc thắm,
Tiếng thơm lừng lẫy nước non người.
Nguồn: Hải ngoại kỷ sự, Thích Đại Sán, NXB Đại học Sư phạm, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Đại Sán » Phỏng “Thanh bình điệu” kỳ 3