Trời đen
Đất trắng
Chuông hỡi! Hãy reo vui
Giêsu chào đời
Maria gương mặt rạng ngời
Cúi nhìn con
Mẹ nhoẻn cười rất Mẹ.

Không lều gấm trướng loan
Để chắn che rét giá
Chỉ lơ lửng xà nhà
Mạng nhện giăng quá lạ.

Run rẩy trên lạnh căm rơm rạ
Là hài nhi yêu quý tốt lành
Nhằm sưởi ấm Chúa trong máng cỏ
Lừa với bò phả hơi ấm long lanh.

Tuyết thêu những bông hoa lên mái tranh
Nơi khởi mở một chân trời toàn vẹn
Và trắng muốt thiên thần ngân lanh lảnh
Nhắn mục đồng bằng nhạc thánh: “Noël!”