Cậu bé tình cờ được hạt cây
Thắm xinh, thoạt thấy cậu mê ngay
Bèn trồng vào chậu sứ men chấm
Rồng biếc và hoa loại thật hay

Cậu đi. Hạt trổ rễ bò lan
Chồi mọc, hoa khai cây lớn dần
Mỗi lúc một thêm sâu rễ xuống
Khiến cho chậu nứt đến lòng tan

Cậu lại. Ngạc nhiên cậu thấy cây
Phô trên mảnh chậu lá xanh dày
Cậu toan nhổ bỏ nhưng cây chặt
Cậu gắng, gai đâm chảy máu tay

Ấy lòng kinh dị chớm tình yêu
Những tưởng hoa xuân một hạt gieo
Lại hoá dứa rừng làm vỡ chậu
Nét tô rực rỡ biết bao nhiêu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)