Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
Tạo ngày 05/12/2018 09:49 bởi tôn tiền tử
Thành Đình Khuê 成廷珪 năm sinh và mất không rõ, thi nhân cuối đời Nguyên, tự Nguyên Thường 元常, nhà trồng trúc nên lấy hiệu Cư Trúc 居竹, người Hưng Hoá (nay thuộc Phủ Điền, Phúc Kiến), ham học không muốn ra làm quan, lánh ở Dương Châu, giỏi thư pháp. Tác phẩm có Cư Trúc hiên tập.