Đứng bên cửa sổ đón hoàng hôn
Tơ liễu xanh rờn như màn buông
Dưới đất bóng người in sắc trắng
Trên trời ráng đỏ rực hoàng hôn


Nguồn: Về Diên An (thơ Trung Quốc), NXB Văn học, 1961.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)