Trèo lên đỉnh núi cao Bát Đạt
Nhìn núi xanh trước mặt dựng bình phong
Dưới chân núi, nơi chiến trường thuở trước
Lấp lánh hồ chứa nước chảy xanh trong


Nguồn: Về Diên An/ NXB Văn học, 1961.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)