29/11/2021 15:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng hôn

Tác giả: Tang Khắc Gia - 臧克家

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2008 12:29

 

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Đứng bên cửa sổ đón hoàng hôn
Tơ liễu xanh rờn như màn buông
Dưới đất bóng người in sắc trắng
Trên trời ráng đỏ rực hoàng hôn
Nguồn: Về Diên An (thơ Trung Quốc), NXB Văn học, 1961.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tang Khắc Gia » Hoàng hôn