Tay tôi nắm chặt tay anh
Mà hai giọt lệ đọng quanh mắt rồi
Một là giọt lệ mừng vui
Hai là giọt lệ bùi ngùi xa nhau


Nguồn: Về Diên An (thơ Trung Quốc), NXB Văn học, 1961.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)