Một cái oanh vàng đưa thoi trong liễu biếc
Trở mình lên, đưa mắt đuổi theo
Như ánh lửa loáng qua rồi vụt mất
Ở bên tai tiếng hót lại đùa trêu


Nguồn: Về Diên An (thơ Trung Quốc), NXB Văn học, 1961.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)