Gác xưa nhện đã giăng tơ
Đàn xưa theo bóng nguyệt mờ chân mây...
Ngày xưa mấy áng thơ bay
Giờ sương khói phủ chốn này quạnh hiu
Bên trời vắng-cánh nhạn kêu
Liễu buông tóc rũ, liêu xiêu gió gầy
Lá rơi, rơi mãi cũng đầy
Lối xưa hoang vắng-rêu dày tường loang...
Người về canh giọt sương tan
Nghe lòng muôn nỗi bàng hoàng, xót xa...
Thôi, mùa thu cũ đã qua
Đàn trăng gảy khúc quan hà chia phôi...


27/8/2011
(Tặng Vodanhthi)