Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
15 bài thơ
Tạo ngày 28/03/2018 12:42 bởi tôn tiền tử
Dáng Thơ tên thật là Đặng Thị Thanh Thuý, người gốc Huế, sinh sống tại Melbourne, Australia.