Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
15 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (228 bài thơ)
Tạo ngày 28/03/2018 12:42 bởi tôn tiền tử
Dáng Thơ tên thật là Đặng Thị Thanh Thuý, người gốc Huế, sinh sống tại Melbourne, Australia.