Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
15 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (279 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 29/03/2018 12:42 bởi tôn tiền tử
Dáng Thơ tên thật là Đặng Thị Thanh Thuý, người gốc Huế, sinh sống tại Melbourne, Australia.