O đi mô mà vội,
Bỏ nắng ngã sau lưng?
Đôi tà vương cuống quýt,
Nghiêng chiếc nón bài thơ.

O ơi! đừng vội rứa,
Để anh đọc bài thơ,
Ép trên vành nón lá,
Che tóc O mượt mà.

Răng bước chân vội vã?
Mái tóc dài buông lơi,
Ôm lưng ong diễm tuyệt.
O dấu hồn anh mô?

Chậm lại anh theo với.
Đừng dấu nụ cười xinh,
Thẹn thùng sau nón lá.
O bước chậm, O ơi!

Đi ngang qua Tràng Tiền,
O nhớ đi song song.
Anh sẽ cầu gió lớn,
Cho tóc tựa bờ vai.

Anh về tương tư tóc,
Che dưới nón bài thơ.
Anh mơ làm chiếc nón,
Che bước đời O qua..