Bầy ve mới vừa tỉnh giấc
Gọi nhau cất giọng đồng ca
Cả đêm tìm nơi ẩn nấp
Sáng ra buông nỗi thiết tha

Bầu trời bỗng nhiên oà vỡ
Không còn lặng lẽ, nhạt nhoà
Chắc là động niềm trăn trở
Theo cùng rừng tiếng ve qua...

Tháng 5 phượng chưa đơm hoa
Chưa rực rỡ màu phượng đỏ
Mùa vẫn còn chờ đâu đó
Như là ở tận miền xa...

Ve gọi, phượng chẳng trả lời
Năm tháng, có chi mà vội?
Để khoe một mùa phượng mới
Đâu cần những tiếng ve sôi...


15/5/2011