Khi mô anh lại về thăm Huế?
Thăm lối xuân xưa chốn Hoàng Thành
Buổi ấy mai vàng bên ngõ trúc
Người thơ dạo trước tóc còn xanh...

Khi mô anh lại về với Huế?
Sương thu mùa cũ vẫn long lanh
Mắt ướt qua thì, khô ngấn lệ
Tơ hồng còn vướng, dẫu mong manh...

Đã bao năm rồi thông đỉnh Ngự
Vẫn thầm thì gọi những khuya trăng
Biết gửi cùng ai niềm cố sự?
Một góc bên trời, vạn cách ngăn...

Khi mô anh lại về thăm Huế?
Cho nước dòng Hương vợi ngóng trông
Thuyền vẫn neo gần nơi bến đợi
Trường Tiền mãi nối nhịp chờ mong...


Tháng 9/2015