Một hôm lòng như mây trắng
Bay đi tìm cõi muôn trùng
Bắt gặp một dòng sông lặng
U buồn như tiếng đàn rung

Thả trôi mấy cành hoa tím
Nghiêng vào tiếng hạc bay xuôi
Vạch sương mấy mùa tìm đến
Gặp em xoã tóc ngậm ngùi

Ta nhặt sợi dài sợi ngắn
Thương mùi hương đến trăm năm
Chờ nhau tím mưa tím nắng
Đợi người từ cõi xa xăm

Yêu em tròn khuyết mùa trăng
Mưa ngâu trắng rừng trắng núi
Chân bước dọc đường gió bụi
Sông dài chở mấy thiên thu

Hạc xưa nối chẳng được cầu
Tiếng kêu rơi vào xa thẳm
Trăng muộn khuyết đường năm tháng
Ta tìm em nơi đâu?