Dòng sông quê hương
Phù sa đỏ nặng
Đất mẹ đem tặng
Đồng quê biển vàng

Dòng sông quê hương
Nắng chiều lấp loáng
Dáng ai thấp thoáng
Gọi đò sang ngang

Dòng sông quê hương
Cỏ may dệt tím
Đôi bờ ngọt lịm
Nối liền thời gian

Dòng sông quê hương
Tuổi thơ ta tắm
Bao nhiêu cay đắng
Êm đềm qua đi

Dòng sông quê hương
Thả con thuyền giấy
Nhẹ nhàng gió đẩy
Trôi về nơi nao?