35.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2015 14:31

Mày ơi, đi nhặt sỏi nào
Búp măng chúm chím thả vào ô quan
Bao nhiêu lối dọc, đường ngang
Lính hèn áo đỏ, quan sang lọng hồng

Một ô vừa bốc bỏ không
Tao vơ rồi đấy, mày trông đây này!
Cớ gì mày lại chơi hay?
Có khi lúc rải tay mày ăn gian

Ván đầu thi đỗ lên quan
Ván sau ngã ngựa xuống hàng dân đen
Cơ hàn cơm hẩm ngọn đèn
Vinh hoa rượu thịt say men với người

Giật mình mẹ gọi khản lời
Mải vui quên bếp mù trời cám khê
Ba quân tíu tít chạy về
Trăng khuya nắm sỏi ngủ mê gió lùa

Quan thì bán rẻ cho vua
Để tôi mua chút quê mùa làm dân
Sỏi nằm rêu phủ góc sân
Ô quan mắt đợi bước chân thị thành...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]