05/02/2023 22:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chơi ô ăn quan

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn (II)

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:31

 

Mày ơi, đi nhặt sỏi nào
Búp măng chúm chím thả vào ô quan
Bao nhiêu lối dọc, đường ngang
Lính hèn áo đỏ, quan sang lọng hồng

Một ô vừa bốc bỏ không
Tao vơ rồi đấy, mày trông đây này!
Cớ gì mày lại chơi hay?
Có khi lúc rải tay mày ăn gian

Ván đầu thi đỗ lên quan
Ván sau ngã ngựa xuống hàng dân đen
Cơ hàn cơm hẩm ngọn đèn
Vinh hoa rượu thịt say men với người

Giật mình mẹ gọi khản lời
Mải vui quên bếp mù trời cám khê
Ba quân tíu tít chạy về
Trăng khuya nắm sỏi ngủ mê gió lùa

Quan thì bán rẻ cho vua
Để tôi mua chút quê mùa làm dân
Sỏi nằm rêu phủ góc sân
Ô quan mắt đợi bước chân thị thành...
Nguồn: Trang Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 31-7-2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Anh Tuấn (II) » Chơi ô ăn quan