"Con ơi nhớ lấy câu này:
                     Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua!"

Chiều tàn tan buổi chợ quê
Liêu xiêu dáng mẹ trên đê đợi đò
Nắng đi mang cả câu hò
Đồng mênh mông vắng, con cò ăn đêm
Sông quê nước chảy êm đềm
Sương mờ giăng lưới ướt mềm áo nâu
Cuốc kêu đêm đã pha màu
Trăng gầy theo gió dãi dầu trong mây
Thương con mẹ phải ngày ngày
Sông sâu vẫn lội, đò đầy vẫn qua...