Anh đã trở về nơi anh nhớ
Hoa cau rụng trắng ở bên đường
Lâu lắm bây giờ anh chợt hiểu
Cánh cò xứ sở giục niềm thương

Thôi thế ngày mai anh bước chậm
Khi con sáo nhỏ nhảy trên cành
Bếp khói hoàng hôn bay trong mắt
Gió mùa nghiêng xuống hàng tre xanh

Ở đây tìm lại thời chân đất
Thấy ngôi sao sáng những đêm rằm
Thấy mẹ ngồi khâu vai áo cũ
Thấy đời dài dẳng tiếng thơ ngâm

Khúc gọi đò xưa anh hát lại
Ngàn năm hồn đất chẳng tàn phai
Anh cứ tắm mình trên sông cũ
Ôm tình xứ sở những ngày mai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]