23.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lò Ngân Sủn (12 bài)
- Hoàng Vũ Thuật (85 bài)
- Hoàng Hữu (14 bài)
- Đoàn Thị Tảo (7 bài)
- Phạm Đức (11 bài)
Tạo ngày 08/03/2021 22:37 bởi tôn tiền tử
Trần Vạn Giã (1945-) tên thật là Trần Ngọc Ẩn, sinh tại Vạn Ninh, Vạn Giã, tỉnh Khánh Hoà. Trước 1975, ông viết cho báo Trình bày, Đối diện (Đứng dậy), Bách khoa, Phổ thông, Làm dân,… và chủ trương tạp chí Nhân sinh. Sau năm 1975, ông làm phóng viên báo Khánh Hoà, hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.

Tác phẩm thơ:
- Tiếng hát những người đi tới (giới thiệu thơ, văn, nhạc, hoạ, báo chí của phong trào sinh viên học sinh miền Nam chống Mỹ do báo Thanh niên, Tuổi trẻ, NXB Trẻ, 1993)
- Tuyển tập văn chương viết về lao tù (1973)
- Hào khí quê ta (tự xuất bản, 1970)
- Miên ca hoà bình (1971)
- Tình yêu đẹp như bài thơ (1996)
- Gió đưa khói bếp lên trời (2004)
- Trầm tư với lá (2006)
- Trên chặng đường thánh giá (2006)
- Lục bát Trần Vạn Giã (2007)
- Lục bát nhà quê (2008)