Hoàng hôn chập chờn trong chiều nhẹ
Dòng sông mơ bối rối thả sương lan
Và con dốc đỡ vầng trăng đang chín
Lục bình dâng hoa tím mênh mang.

Khi cậu bé giục trâu về làng nhỏ
Nắng rụng xuống lòng sông kết vì sao
Xóm chài thắp những ngọn đèn đỏ lửa
Sóng dập dềnh con thuyền nhẹ chao chao...

Sông của năm nao để ao ước bây giờ
Chẳng thể tắm như ngày còn thơ trẻ
Em đã tuổi sông tóc thề để ngỏ
Anh trở về với thấp thoáng dòng sương.


27-5-1995