Thương thay bến sông Đào Diệp
Người đi chiều muộn xuống dần
Hai mái chèo khua làn sóng
Gió xuân đưa, thuyền chậm chậm qua sông
Bến Đào Diệp, ngày nay người thưa thớt
Thuyền đầu sông, chiếc ở lại chiếc về

tửu tận tình do tại