23/05/2024 02:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào Diệp độ ca
桃葉渡歌

Tác giả: Từ Chiêu Hoa - 徐昭華

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2014 23:32

 

Nguyên tác

可憐桃葉渡,
落日行人暮。
雙槳打清波,
春風緩送桃葉過。
只今桃葉渡頭稀,
艇子江頭歸不歸。

Phiên âm

Khả liên Đào Diệp độ,
Lạc nhật hành nhân mộ.
Song tưởng đả thanh ba,
Xuân phong hoãn tống Đào Diệp qua.
Chỉ kim Đào Diệp độ đầu hy,
Đĩnh tử giang đầu quy bất quy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thương thay bến sông Đào Diệp
Người đi chiều muộn xuống dần
Hai mái chèo khua làn sóng
Gió xuân đưa, thuyền chậm chậm qua sông
Bến Đào Diệp, ngày nay người thưa thớt
Thuyền đầu sông, chiếc ở lại chiếc về
Bến đò Đào Diệp trên sông Tần Hoài, trước là nơi Vương Hiến Chi 王獻之 tiễn người thiếp yêu tên Đào Diệp đi xa, nên được đặt tên là Đào Diệp độ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Chiêu Hoa » Đào Diệp độ ca