Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
Tạo ngày 09/10/2008 08:16 bởi Vanachi
Tống Tử Trinh 宋子貞 tự Chu Thần 周臣, người Lộ Châu đời Nguyên, làm quan đến Trung thư bình chương chính sự. Tác phẩm có "Cưu thuỷ tập" 鳩水集.