Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 26/07/2007 22:24 bởi Vanachi
Tống Phương Hồ 宋方壺, tên Tử Chính 子正, hiệu Phương Hồ 方壺, người Hoa Đình, sống khoảng cuối đời Minh, đầu đời Thanh. Tản khúc của ông nay còn khoảng 30 bài.