Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thạch (5 bài)
- Vương Thập Bằng (2 bài)
- Diêu Khoan (1 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Đàm Hoa thiền sư (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 18/08/2017 19:49 bởi Vanachi
Tăng Địch 曾覿 (1109-1180) tự Thuần Phủ 純甫, hiệu Hải dã lão nông 海野老農, người Biện Kinh (nay thuộc Khai Phong, Hà Nam).