Đèn khuya rực.
Trăng còn thức.
Rèm là gió thấu mùi thơm nức.
Chén vàng chuốc,
Hoa tươi mướt.
Trên tiệc say rồi,
Nhìn nhau tha thiết.
Tiếc tiếc tiếc.

Xuân tê gió.
Eo lưng nhỏ.
Tóc mây nghiêng xoã mày ngài rủ.
Đêm thanh lặng,
Giai nhân vắng.
Mộng đẹp khôn tìm,
Mưa tan mây rã.
Nhớ nhớ nhớ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.