送客

隤岸疏梅瘦竹,
空江殘雨輕煙。
寂寞半汀殘照,
飄飄一棹歸船。

 

Tống khách

Đồi ngạn sơ mai sấu trúc,
Không giang tàn vũ khinh yên.
Tịch mịch bán đinh tàn chiếu,
Phiêu phiêu nhất trạo quy thuyền.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bờ sụt, thưa mai, gầy trúc
Sông dài, mưa rớt, khói lan
Chiều lặng, nửa vùng bóng xế
Thuyền về một mái thung thăng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bờ sụt, mai gầy, trúc xấu
Sông trong, mưa tạnh, khói bay
Nửa bãi bóng chiều gợn nắng
Dặm về một lá thuyền quay

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Bờ lở trúc gầy mai thưa
Sông rộng mưa tan khói mờ
Nửa vùng mịt mù nắng tắt
Một mái thuyền về bơ vơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sụt bờ trúc xấu lại thưa mai,
Sông rộng tạnh mưa lan khói dài.
Tịch mịch nửa vùng chiều bóng xế,
Bồng bềnh một mái về thuyền quay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời