28/09/2022 14:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống khách
送客

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2016 17:27

 

Nguyên tác

隤岸疏梅瘦竹,
空江殘雨輕煙。
寂寞半汀殘照,
飄飄一棹歸船。

Phiên âm

Đồi ngạn sơ mai sấu trúc,
Không giang tàn vũ khinh yên.
Tịch mịch bán đinh tàn chiếu,
Phiêu phiêu nhất trạo quy thuyền.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bờ sụt, thưa mai, gầy trúc
Sông dài, mưa rớt, khói lan
Chiều lặng, nửa vùng bóng xế
Thuyền về một mái thung thăng
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương (Ngô Linh Ngọc, Ngô Văn Phú tuyển dịch), NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Tống khách