Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2018 08:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 15/02/2018 08:31

妒色天公不與香,
珠簾釦砌媚容光。
蓮花亦有淩波格,
只伴漁舟送曉涼。

 

Lựu

Đố sắc thiên công bất dữ hương,
Châu liêm khấu thế mị dung quang.
Liên hoa diệc hữu lăng ba cách,
Chỉ bạn ngư chu tống hiểu lương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Không hương ấy bởi trời ghen sắc
Thềm đá rèm châu dáng đẹp ngời
Yểu điệu sen kia cùng cốt cách
Thuyền câu chung gửi hứng ban mai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không hương ghen sắc bởi trời,
Rèm châu thềm đá đẹp ngời dáng quen.
Thướt tha cùng cốt cách sen,
Thuyền câu chung gửi hứng tràn ban mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời ghen ghét sắc chẳng ban hương
Thềm đá rèm châu đẹp lạ thường
Cốt cách tựa sen trông yểu điệu
Thuyền câu chung hứng tiễn ngày lên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời