23/10/2021 06:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lựu

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2018 08:30

 

Nguyên tác

妒色天公不與香,
珠簾釦砌媚容光。
蓮花亦有淩波格,
只伴漁舟送曉涼。

Phiên âm

Đố sắc thiên công bất dữ hương,
Châu liêm khấu thế mị dung quang.
Liên hoa diệc hữu lăng ba cách,
Chỉ bạn ngư chu tống hiểu lương.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Không hương ấy bởi trời ghen sắc
Thềm đá rèm châu dáng đẹp ngời
Yểu điệu sen kia cùng cốt cách
Thuyền câu chung gửi hứng ban mai
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Lựu