Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Nguyễn
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2014 10:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/02/2018 14:50

淥水

淥水青山常在,
孤雲野鷽同飛。
短艇柳邊客釣,
小橋月下僧歸。

 

Lục thuỷ

Lục thuỷ thanh sơn thường tại,
Cô vân dã hạc đồng phi.
Đoản đĩnh liễu biên khách điếu,
Tiểu kiều nguyệt hạ tăng quy.

 

Dịch nghĩa

Nước biếc non xanh vẫn còn
Mây đơn hạc nội đồng bay
Trên thuyền con, bên gốc liễu, khách ngồi câu
Trên cầu nhỏ, dưới bóng trăng, sư ra về

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Nước biếc, non xanh mãi đó
Mây trời, hạc nội cùng bay
Thuyền ai buông cần bên liễu
Sư về, cầu nhỏ, trăng lay


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước biếc non xanh còn mãi đó
Mây trời hạc nội vẫn cùng bay
Thuyền ai câu cá bên bờ liễu
Cầu nhỏ sư về bóng nguyệt lay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Về câu thứ ba của bài thơ xin góp ý

Câu thứ ba: Đoản đĩnh liễu biên khách điếu 短梃柳邊客釣 đã được dịch"Thuyền ai buông cần bên liễu"
hay"Thuyền ai câu cá bên bờ liễu”. Theo hiểu biết của tôi thuyền câu thường ra xa bờ để câu, chỉ ở bên bờ liễu để nghỉ hoặc lúc câu trở về. Có chăng sự nhầm lẫn"chữ đĩnh"/ 艇(Cái thoi, thứ thuyền nhỏ mà dài)? Trong bài với "chữ đĩnh"/梃nghĩa của nó là:  (Danh từ) Gậy, côn. (Lượng từ): dùng chỉ vật hình gậy, cần, cây, v.v. Vì thế"chữ Đoản Đĩnh" nghĩa là cần câu ngắn. Như vậy theo văn cảnh khách câu ngồi  bên bờ liễu để câu
Bài thơ được tác giả viết theo thể văn Biền Ngẫu là hình thức cấu trúc của một loại văn chương cổ xưa có cội nguồn từ Trung Quốc (được gọi là biền văn), trong đó lấy đối làm nguyên tắc cơ bản, tạo cho lời văn sự nhịp nhàng cân đối. Trong bài thơ câu ba đối với câu bốn:
"Đoản đĩnh liễu biên khách điếu,
Tiểu kiều nguyệt hạ tăng quy."
(Cần câu ngắn bên liễu khách câu/Chiếc cầu nhỏ dưới trăng sư về"
Mạo muội!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Mãi còn non xanh, nước biếc
Cùng bay hạc nội, mây giăng
Cần ngắn, khách câu bên liễu
Cầu nhỏ, sư về dưới trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Nguyễn Phúc Bửu Dưỡng

Nước biếc non xanh vẫn tại đây
Mây đơn hạc nội lại đồng bay
Ngồi câu bên liễu trên thuyền ngắn
Cầu nhỏ, trăng tà, vắng bóng thầy


Nguồn: Tùng Thiện Vương (tiểu sử và thi văn), Sài Gòn, 1970
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Non xanh nước biếc vẫn còn bày,
Hạc nội mây đơn cùng lại bay.
Câu cá ngồi thuyền bên gốc liễu,
Dưới trăng cầu nhỏ vắng sư thầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời