05/07/2022 06:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục thuỷ
淥水

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2014 10:30

 

Nguyên tác

淥水青山常在,
孤雲野鷽同飛。
短艇柳邊客釣,
小橋月下僧歸。

Phiên âm

Lục thuỷ thanh sơn thường tại,
Cô vân dã hạc đồng phi.
Đoản đĩnh liễu biên khách điếu,
Tiểu kiều nguyệt hạ tăng quy.

Dịch nghĩa

Nước biếc non xanh vẫn còn
Mây đơn hạc nội đồng bay
Trên thuyền con, bên gốc liễu, khách ngồi câu
Trên cầu nhỏ, dưới bóng trăng, sư ra về

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Nước biếc, non xanh mãi đó
Mây trời, hạc nội cùng bay
Thuyền ai buông cần bên liễu
Sư về, cầu nhỏ, trăng lay
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Lục thuỷ