金井怨

美人照金井,
井底華顏冷。
空房夜不歸,
月轉梧桐影。

 

Kim tỉnh oán

Mỹ nhân chiếu kim tỉnh,
Tỉnh để hoa nhan lãnh.
Không phòng dạ bất quy,
Nguyệt chuyển ngô đồng ảnh.

 

Dịch nghĩa

Người đẹp soi giếng vàng
Đáy giếng lộ ra dung nhan lạnh nhạt
Phòng không đêm không (dám) về (ngủ)
Trăng chuyển bóng ngô đồng

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Chương

Người xinh dòm xuống giếng vàng
Thấy trong đáy nước dung nhan kém thường
Phòng không vắng bóng người thương
Ngô đồng trăng dọi càng vương nỗi sầu


Nguồn: Phân tích những khuynh hướng tình cảm đạo lí xã hội trong thi ca Tùng Thiện Vương, Ngô Văn Chương, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, 1973
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Mỹ nhân soi bóng giếng vàng
Thấy nơi đáy nước dung nhan phai tàn
Phòng không chẳng dám về nằm
Bóng ngô trăng chuyển sầu càng khó vơi


Nguồn: Tùng Thiện Vương - Đời và thơ, Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Người đẹp soi giếng vàng
Hình ai trông ảm đạm
Trăng soi bóng ngô đồng
Phòng không về chẳng dám

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỹ nhân soi bóng giếng vàng,
Lộ nơi đáy giếng dung nhan phai màu.
Phòng không chẳng dám ngủ lâu,
Bóng ngô đồng chuyển trăng sầu khôn vơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời