27/09/2023 18:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim tỉnh oán
金井怨

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/08/2012 10:30

 

Nguyên tác

美人照金井,
井底華顏冷。
空房夜不歸,
月轉梧桐影。

Phiên âm

Mỹ nhân chiếu kim tỉnh,
Tỉnh để hoa nhan lãnh.
Không phòng dạ bất quy,
Nguyệt chuyển ngô đồng ảnh.

Dịch nghĩa

Người đẹp soi giếng vàng
Đáy giếng lộ ra dung nhan lạnh nhạt
Phòng không đêm không (dám) về (ngủ)
Trăng chuyển bóng ngô đồng

Bản dịch của Ngô Văn Chương

Người xinh dòm xuống giếng vàng
Thấy trong đáy nước dung nhan kém thường
Phòng không vắng bóng người thương
Ngô đồng trăng dọi càng vương nỗi sầu
Nguồn: Phân tích những khuynh hướng tình cảm đạo lí xã hội trong thi ca Tùng Thiện Vương, Ngô Văn Chương, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Kim tỉnh oán