賀壽

半百年華晚,
兼之憂患存。
遺經能熟否,
六十萬餘言。

 

Hạ thọ

Bán bách niên hoa vãn,
Kiêm chi ưu hoạn tồn.
Di kinh năng thục phủ,
Lục thập vạn dư ngôn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Năm mươi, bóng đã xế
Oan khổ vẫn chưa dời
Sách thánh hiền thuộc chửa
Hơn sáu mươi vạn lời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Năm mươi bóng đã xế chiều
Lo toan sầu muộn còn nhiều nổi nênh
Thuộc lòng đọc hết sử kinh
Sáu mươi vạn chữ rành rành có dư


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm mươi bóng đã xế chiều
Chưa rời khổ nhọc còn nhiều lênh đênh
Đọc thông hết các sử kinh
Sáu mươi vạn vượt lời minh hiểu rành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm mươi chiều xế bóng
Khổ nhọc hãy còn vương
Sử kinh thông thuộc chửa
Sáu chục vạn lời hơn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời